ฟาร์ม อาร์ อัส

ฟาร์มของเราที่เกิดจากความตั้งใจ
และความใส่ใจในการปลูกของเรา

ที่นำเอาเทคโนโลยีการปลูกระดับสูงเข้ามาช่วยคงคุณภาพการผลิต
การปลูกในโรงเรือนปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ จะช่วยคงคุณภาพ ความสะอาด
และความสดของผักและผลไม้ที่เราตั้งใจส่งต่อให้กับผู้บริโภคโดยตรงและเราในที่นี่ หมายถึง ฟาร์มของเรา

ระหว่างทีมปลูกและลูกค้าที่แวะเวียนมา

เราพร้อมต้อนรับด้วยเมนูสุดพิเศษที่ส่งตรงจากฟาร์มถึงคุณ
จนทำให้คุณอยากชักชวนให้คนพิเศษ กลับมาที่ฟาร์มของเราอีกครั้ง